VS 8

lokalita: Brno

typ stavby: rekonstrukce a přístavba GFŘ

projekt: 2019

fáze: 2 fázová otevřená soutěž - 3. místo

autor:

Markéta Zdebská, Marek Žáček

spolupráce: 

Marie Čáslavská

Michaela Křižáková

vizualizace: 

ZAN studio 

Autorská zpráva: V rámci řešeného území návrh primárně symetricky doplňuje stávající blok – zastavuje zbývající nároží formou, která je identickou součástí kompaktní rekonstruované hmoty.
Funkční náplň ve formě státní instituce podtrhují arkády tvořené sloupy stávajícího skeletu. Do objektu nastupujeme z jasně definovaného čela a chráněni před nepřízní počasí. Bezbariérový nástup do budovy a ustupující schodiště jasně definuje prostor úřadu a nabízí jasnou orientaci. Tento moment je podpořen poskytnutím místa na státní znak a vlajky v horní středové části hlavní fasády.
V rámci rekonstrukce stávajícího bloku pracujeme se zdůrazněním skeletové konstrukce. Rytmus fasády dále členíme na další řád, který mj. umožňuje flexibilitu pracovišť. Francouzská okna jsou opatřena zábradlím, místnosti je tak možné přirozeně větrat.
Výškově stavba navazuje na stávající blok, čelní hmota je navýšena o atiku ploché střechy. Proporce kanceláří poskytující dostatek přirozeného osvětlení, optimalizované komunikace nabízí prostoru hierarchii a přiměřenou velkorysost. Dělící konstrukce mezi kancelářemi jsou navrženy jako lehké akustické příčky, systémové stěny mezi komunikací a kancelářemi zajišťují intimitu dle aktuálních potřeb pracoviště (sklo se závěsem nebo žaluzií, pískovanou fólií s průhledem, popř. pevná příčka)
Prostor jsme dopřáli aukční síni, která zaujímá dvě podlaží zejména kvůli vhodným proporcím takto rozsáhlé místnosti.
Kruhové motivy arkýřů okolních domů se zrcadlí nejen doslova ve fasádě dvorní vestavby, ale také ve tvaru vnitřního schodiště, které má výbornou schopnost vyrovnání výškových rozdílů.
Jednotlivá oddělení tedy můžeme organizovat vertikálně i horizontálně, centrální hala dokáže pohodlně, zcela bezbariérově a naprosto přímočaře obsloužit oddělení přístupná veřejnosti.
V objektu najdeme moderní kanceláře a zasedací místnosti s veškerým potřebným zázemím. Vnitřní prostory doplňují pobytové / pohledové terasy, které osvěžují každodenní výhled od pracovních stolů pracovníků, ale také zpříjemňují pobyt také občanům, kteří instituci navštěvují.
Jako důležitou součást považujeme také navržený bufet, který dokáže uspokojit rychlou potřebu potravy. Je zásobován ze dvora, v místě kde se potkávají další dopravní témata - vjezd do zakladačů, parking pro kola, popelnice.
Stávající objem objektu navyšujeme:
• doplněním bloku na nároží Trávníčkovy a Jana Svobody - hmota kompaktní a sourodá se stávající zástavbou
• optimalizovanou vestavbou ve dvoře - novostavba s lehkým obvodovým pláštěm
• vestavbou nad průčelím domu – atika čelní hmoty vytváří spolu s arkádami institucionální dojem objektu
• zakladači v suterénu – vjezd a výjezd z dvorní vestavby Další užitnou plochu získáváme:
• vestavbou do stávajících podkroví paralelních křídel kolmých na ulici Jana Svobody. Výšku hřebene i římsy ponecháváme stávající
• vytvořením čtyřpodlažního zadního křídla na místě stávajících garáží pro nákladní vozy
V rámci investice do rekonstrukce se bude jednat především o odstrojení stavby na skelet, opatření stavebních otvorů kvalitními izolačními skly z dlouhodobě odolného materiálu, se skly s protisluneční ochranou a venkovním stíněním. Počítáme se zateplením konstrukcí, tak aby budova splňovala nároky na nízkoenergetický provoz. Nové střechy navrhujeme opatřit extenzivní i intenzivní zelení, a to nejen z důvodu vylepšení klimatu ve dvoře i v budově, ale také z estetických důvodů, kdy je na většinu střešních rovin vidět s vyšších podlaží objektu i z okolních budov.
V rámci technologie budovy lze uvažovat o “zelených” opatřeních, tak aby byl objekt tzv. dlouhodobě udržitelný.


logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN