Nabízíme služby v oblasti architektury, urbanismu a designu. Tvarujeme projekty od celkové koncepce po detail a ve spolupráci s týmem specialistů zajišťujeme kompletní servis ve všech fázích projektu.

 

Ve fázi přípravy stanovujeme, na základě přesné formulace požadavků a seznámení se s limity daného území,  cíle projektu, jeho rozsah a cenovou nabídku projektových prací. Provádíme podrobnou analýzu prostředí ve formě průzkumů, zaměření a zahájení jednání s úřady. V případě vstupu do projektu před výběrem konkrétní lokality máme možnost vnést svůj odborný pohled na kvalitu prostředí a jeho přínos k projektu.

 

Ve fázi studie stavby dochází ke stanovení jasné koncepce, výtvarného řešení a prostorového uspořádání. Výstupem je umístění stavby na pozemek (situace), provozní schema (půdorysy, řezy), hmotové řešení (fyzický model), rozvaha nad konstrukcí a použitými materiály (pohledy, vizualizace).

 

Zpracováváme předepsanou dokumentaci potřebnou pro získání stavebního povolení. Pro své klienty rovněž zajišťujeme veškerou komunikaci s příslušnými úřady.

 

Nedílnou součástí projektu je zpracování prováděcí dokumentace a zralá úvaha nad způsobem dodávky stavby a výběrem dodavatele, které jsou zárukou spolehlivého technického řešení a dotažení kvalitního estetického detailu. Kontrolu nad postupem prací pak zajišťujeme výkonem autorského dozoru.

logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN