josef šanda

Ing. *1947

externí konzultant

Vystudoval obor teorie konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, Výzkumném ústavu výstavby a architektury a v Průmstavu především na teorii a praxi systémového navrhování a ve vyhledávacím výzkumu. Od roku 1990 přednáší na katedře architektury VŠUP Praha obor Stavitelství, působí také jako projektant, project manager a odborný konzultant. Je členem Vědecko-umělecké rady FA ČVUT. Publikuje texty především o navrhování staveb.

logo

Bělehradská 48, 120 00 Praha 2

tel: +420 774 312 433

email: info@byarchitects.cz

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN