josef šanda

Ing. *1947

externí konzultant

Vystudoval obor teorie konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, Výzkumném ústavu výstavby a architektury a v Průmstavu především na teorii a praxi systémového navrhování a ve vyhledávacím výzkumu. Od roku 1990 přednáší na katedře architektury VŠUP Praha obor Stavitelství, působí také jako projektant, project manager a odborný konzultant. Je členem Vědecko-umělecké rady FA ČVUT. Publikuje texty především o navrhování staveb.

logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN