DE 1

zadavatel: David Zábranský

lokalita: Praha
typ stavby: design
projekt: 2014
autor: Markéta Zdebská
spolupráce:
Pavla Hradilová
fotodokumentace:
Rostislav Zapletal

Klient / zadání: Knihovna je součástí vybavení, již rekonstruovaného, nájemního bytu spisovatele Davida Zábranského, t. č. majitele 42 běžných metrů knih. Klient byt v současnosti obývá, a má v plánu se do něj, podle životní situace, vracet. Z toho vyplynul požadavek na variabilitu tohoto kusu nábytku. Na schopnost se přizpůsobit odlišnému způsobu využití, podle potřeb aktuálního obyvatele. Celá stěna, jako neměnná masa mělkých polic, s omezenou možností využití, se pro běžné nájemníky jevila jako nelidská. S člověkem milujícím knihy a jejich četbu však rázem ožije.

Řešení: „A nebo k tý knihovně přistrčíme kus, který bude stát někde bokem.“ Pravil pan spisovatel, když jsme, společnými silami, formulovali zadání. To mě navedlo na myšlenku využít pevného spojení a rotace, ke snadné manipulaci s jednotlivými díly.

Členění: Knihovna je dělena horizontálně do tří, vertikálně do čtyř pruhů. Celkem tedy 12 pomyslných dílů. Horní a spodní pruh je pevně přikotven ke zdi, prostřední se může, po jednotlivých kusech přetáčet dolů, kde se setkáním s policemi spodního pruhu stává hlubším. Ve střední části stěny pak dochází k odkrytí menšího, nebo většího volného prostoru pro umístění TV, nebo rozměrnějších knih a dalších objemnějších předmětů na vršek prohloubeného spodního dílu a polic v něm umístěných. Nastavitelné police v horním pruhu umožňují flexibilitu výškovou.

Materiál: bílé lamino (s ohledem na standart bytu a finanční efektivitu)


logo

Bělehradská 48, 120 00 Praha 2

tel: +420 774 312 433

email: info@byarchitects.cz

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN