VS 4

KRYT NA PIÁNA NA ULICI 

typ stavby: veřejný prostor

projekt: 2013

fáze: realizace

autor: Markéta Zdebská

výroba: Kamil Malý

spolupráce na výr. dok.:

Jan Dobeš, Kamil Malý

fotografie:

Aleš Němec, Markéta Zdebská

grafika pohledu:

Tereza Králová, Martina Kupsová,

Markéta Zdebská 

kryt vzniká za podpory:

Linhartova nadace

společnost Agrop Novatop

Koncepce: V rámci úvah nad koncepcí přístřešku pro mě bylo důležité nevstupovat do prostoru s dalšími tématy. Přístřešek se tedy, v jeho podstatě, chová jako pouzdro na nástroj. Šitý na míru tak, aby tematicky podporoval umístěné piano. Skořápka, která dává tušit, co se bude dít po jejím otevření. Změna měřítka pak jen posiluje surreálnost nástroje ve volném prostranství.
Materál:
Prototyp bude vyroben z modřínové biodesky, napuštěné transparentním fasádním olejem. Další modifikace jsou plánovány dle zkušebního provozu v létě 2014
Partneři projektu:
Prototyp vzniká za finanční podpory Linhartovy nadace a společnosti Agrop Nova a. s., která na přístřešky věnuje materiál v podobě dřevěných biodesek.


logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN