BD 2

lokalita: Opava

typ stavby:

penzion pro seniory

projekt: 2012

zastavěná plocha: 1136 m2

užitná plocha: 2995 m2

fáze: soutěžní studie

autor: Markéta Zdebská,

Jan Dobeš, Jana Hajasová

vizualizace: Jan Drška  

Umístění stavby: Předmětná parcela se nachází v prostředí rozvolněné zástavby panelákového sídliště bez definovaného městského prostoru. Plánované dostavby v jejím sousedství naznačují tendenci k vytvoření bloku, což jsme se rozhodli podpořit. Navázání na domy v rodícím se bloku znamená zdánlivě prosté pokračování jejich hmoty. Tím je určena poloha domu a jeho natočení ke slunci, ovlivněna výška. Vytvořili jsme projekt domu, který vyplňuje svým rozměrem uliční frontu přes celou délku parcely, čímž vytváříme srozumitelné a čitelné městské prostředí. Výškové členění pětipodlažní budovy na parter a horní 4 podlaží podporuje intimitu a vytváří příjemné prostředí uchopitelné člověkem. Tato atmosféra je pak maximálně podpořena nabídkou života ve dvoře, kde vytváříme jakousi vnitřní ulici se společným venkovním prostranstvím uspořádaným mezi jednopodlažními soliterními domky a přízemními byty v hlavním objektu. Vnitřní dvůr zde tvoří vlastní svět, který však může operativně nastavit míru své otevřenosti také pro své širší okolí. Především je to však místo k setkání obyvatel objektu s množstvím atrakcí v podobě vodního prvku – drobné kašny, záhonky o které obyvatelé mohou pečovat, nebo zpevněné plochy pro aktivní vyžití v podobě hry petangu… vnitřní dvůr s nízkými domky, se zahrádkami, trávníky, lavičkami, stromy a cestičkami na procházky. Náhrada za chybějící živé ulice. Obyvatelé horních čtyřech pater se do tohoto dění mohou zapojit svou aktivní účastí, nebo jen pozorováním ze svých balkónů a oken. Uspořádání: Severozápadní orientace uliční fasády znemožňuje kvůli nedostatečnému oslunění umístění obytných jednotek směrem do Hálkovy ulice. Proto jsme této části domu využili pro prosvětlení přímočarého schodiště a horizontální komunikace, která je stoupajícím schodištěm přirozeně dělená na nestejné úseky, v každém podlaží vizuálně odlišitelné. Uspořádání schodiště tak pomáhá orientaci. Podlaží nejsou nikdy stejná, orientujeme se tedy rychle a intuitivně ve kterém patře se zrovna nacházíme. Společná (společenská) chodba se rozlévá mezi byty a schodištěm. Je v ní množství tišin, kde se dá sedět a setkávat. Zálivy před vstupy do bytů nabízí komfortní manipulaci při vstupu do obytné jednotky, zálivy kolem schodiště nabízí průhledy do dalších podlaží a ostrůvky zeleně před okny. Projekt pracuje s různou mírou intimity a otevřenosti. Vstupy do bytů jsou umístěny ve čtyřech typických podlažích ze společenské chodby, v přízemí pak vstupujeme do obytných jednotek z venkovního prostředí dvora, nebo v podloubí přímo z ulice. Byty v typických podlažích disponují velkým oknem a vlastním balkonem. U všech bytů je skladovací kóje přístupná z chodby. Všechny obytné jednotky jsou v hlavní budově penzionu orientovány do dvora, čímž je jednak umožněno jejich dostatečné oslunění a rovněž je podpořen vzájemný vizuální kontakt obyvatel, což má za důsledek jednak živější sociální kontakt, ale také pocit bezpečí. Za předpokládanou cenu 65 milionů je při navrhovaném programu o celkové ploše 3 tisíce m2 možné vystavět 1 m2 za 21 700 Kč. To vyžaduje jistou střízlivost. Přeložili jsme ji do řeči jednoduchosti a srozumitelnosti - tvaru, materiálu i konstrukce. Prostý tvar objektu s komunikací v loubí, která je průmětem komunikací v horním podlaží, Průjezdy do dvora pro snadnou obsluhu a komunikaci v parteru. Snadno srozumitelný, čitelný a přehledný dům ambicí být domem městským. Použité materiály jsou, nejen s ohledem na předpokládanou skladbu obyvatel objektu, pro srozumitelnost voleny záměrně jako notoricky známé, důvěrné. Tradice řemesla, dotykovost, hmota, měkkost a detail jsou témata, která se v této rovině odehrávají. Moderní tvarosloví doplňkových prvků a výplní otvorů dodávají domu současný charakter. S určitou jemností projekt pracuje s volbou míry detailu, která se odehrává, jak v barevnosti vnitřního obkladu balkónů, či barvě spáry fasádního obkladu, tak ve zvýrazněném nadpraží solitérních oken. Propracování těchto témat by pak v rámci podrobnější dokumentace dodalo domu stabilní a nadčasový charakter.


logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

facebook

vaše zpráva:

 

 

email:  

 

 

kód:    
CZ / EN